Pumper
Menu linie
Forside | Vedtægter | Regnskaber | Takstblade | Referater | Bestyrelsen | Andet
 
 

Generalforsamling 2018
afholdes lørdag d. 16. juni kl. 10.00
på Fuglsøcenteret.
   
Der er normal drift på anlæget. Ved driftsproblemer kontakt
Mogens Vognsen
Mobil 2422 3035
eller mail mv@mogensvognsen.dk
Indkaldelse til generalforsamling og følgebrevet kan ses under fanebladet Andet
Vandværket foretager elektronisk aflæsning af vandmålere d. 1/6.
Kun hvis du ønsker at foretage en kontroaflæsning, skal du selv aflæse måleren.
Ændringer af adresser og lign. bedes oplyst til
Lone K. Møller
8752 7200 Kontortid 9 - 12
lkm@djursvand.dk
Der har været 16663 besøgende Siden er sidst opdateret d. 24-5-2018